Press

Trạm thủy điện nổi ở Pháp

By 24 January 2018 No Comments

Source : PetroTimes

Pháp bắt đầu triển khai dự án thí điểm về việc thành lập một mạng lưới các trạm thủy điện nhỏ trên sông Rhone.

Lisez cet article en intégralité